Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri og AkureyrarAkademían hafa lengi haft með sér farsælt samstarf. 

Núverandi samstarfssamningur var gerður haustið 2020 og eru markmið hans, eins og fyrr, að efla samstarf, stuðla að sem bestri nýtingu sérfræðiþekkingar, kunnáttu og efniviðs og aðstöðu sem aðilar búa yfir, þróa aðferðafræði sem miðar að því að koma þekkingu á framfæri á einfaldan og aðgengilegan hátt sem og að stuðla að samræðum um fræði og vísindi. 

Samstarfssamningur AkureyrarAkademíunnar og Háskólans á Akureyri,18. septemer 2020. Sjá hér.

Samstarfssamningur AkureyrarAkademíunnar og Háskólans á Akureyri, 17. maí 2017. Sjá hér.